Vita Nuova

Acryl auf Japanpapier, 60 x 50 cm

680 DM

BACK